STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84981 Nẹp khóa đầu dưới xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-70-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
05/03/2021

84982 Nẹp khóa đầu dưới xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0355/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
13/11/2021

84983 Nẹp khóa đầu dưới xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 045/MKM/0320-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

84984 Nẹp khóa đầu dưới xương đùi (trái, phải) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

84985 Nẹp khóa đầu dưới xương đùi Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 073/MKM/0420 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
05/04/2020

84986 Nẹp khóa đầu dưới xương đùi Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 073/MKM/0420-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

84987 Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THT 20230302/PL-THT Còn hiệu lực
27/08/2023

84988 Nẹp khóa đầu ngoài xương đòn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THT 20230302/PL-THT Còn hiệu lực
27/08/2023

84989 Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 042/MKM/0320 Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh Còn hiệu lực
06/04/2020

84990 Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0367/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
13/11/2021