STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85011 TÚI ĐỰNG NƯỚC TIỂU SVN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 0061-APPL/170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ SVN Còn hiệu lực
09/01/2021

85012 Túi đựng nước tiểu trẻ em, tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 07/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
12/06/2019

85013 Túi đựng nước tiểu-Urine Bag TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 803/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASENAC Còn hiệu lực
11/01/2021

85014 Túi đựng phân (cho hậu môn nhân tạo) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 047/170000006/PCBPL-BYT VPĐD. Neo Agro Business Co., Ltd tại Tp. HCM Còn hiệu lực
18/05/2021

85015 Túi đựng rác thải TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181734 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
09/06/2021

85016 Túi đựng rác thải TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181734/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
13/08/2021

85017 Túi đựng tạng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M-PL-045-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
27/10/2021

85018 Túi đựng thức ăn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200355 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
12/06/2020

85019 Túi đựng thức ăn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 13/2022-MEGA Còn hiệu lực
28/07/2022

85020 Túi đựng tử thi TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 45.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Còn hiệu lực
18/03/2021