STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85011 Nẹp lòng máng 1/3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-408-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
27/06/2019

85012 Nẹp lòng máng 1/3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

85013 Nẹp lòng máng 1/3 dùng vít 3.5 mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 022REV/MDN/0121 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
02/11/2021

85014 Nẹp lòng máng 3.5 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 243/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

85015 NẸP LƯNG CAO - ĐAI CỘT SỐNG THẮT LƯNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 227-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA Còn hiệu lực
02/12/2020

85016 Nẹp lưng Smartspine LSO TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 01/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Otto Bock Việt Nam Còn hiệu lực
10/01/2020

85017 Nẹp mâm chày L TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 225-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT Còn hiệu lực
20/04/2020

85018 Nẹp Mandi3D TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 563.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TẦM NHÌN 3 CHIỀU Còn hiệu lực
12/10/2020

85019 Nẹp mắt cá chân Malleo Direxa Stirrup TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 01/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Otto Bock Việt Nam Còn hiệu lực
10/01/2020

85020 Nẹp mắt xích TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 060/MKM/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
08/04/2020