STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85071 Thiết bị điều chỉnh hơi thở/ Airofit pro TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 573.21/180000026/PCBPL-BYT Michael Van Etteryk Còn hiệu lực
19/11/2021

85072 Thiết bị điều chỉnh lưu lượng, làm ẩm khí oxy dòng cao và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021437/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Còn hiệu lực
17/09/2021

85073 Thiết bị điều chỉnh lưu lượng, làm ẩm khí oxy dòng cao và phụ kiện kèm theo; TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021296/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Còn hiệu lực
01/09/2021

85074 Thiết bị điều khiển lưu lượng Oxy tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 01.21/200000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Đã thu hồi
22/04/2021

85075 Thiết bị điều khiển lưu lượng oxy tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 01.21/200000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Đã thu hồi
22/04/2021

85076 Thiết bị điều khiển lưu lượng oxy tự động và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 01.21/200000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
14/05/2021

85077 Thiết bị điều khiển tự động bơm xi măng cột sống từ xa không bức xạ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM XNK VIỆT NAM 0105/XNK Còn hiệu lực
05/05/2022

85078 Thiết bị điều tị da bằng công nghệ IPL TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2754 PL Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Aesthetic And Health Còn hiệu lực
20/12/2019

85079 Thiết bị điều trị áp lực ngắt quãng kèm nệm chống loét TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 690/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM Còn hiệu lực
01/06/2020

85080 Thiết bị điều trị bằng không khí lạnh Koolio TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA 07052022/TF/PL KOOLIO Còn hiệu lực
07/05/2022