STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85121 Thuốc thử xét nghiệm định tính ERG thể hoang dại (wildtype) và ERG biến thể cắt ngắn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2476/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/12/2022

85122 Thuốc thử xét nghiệm định tính FSH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2535/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/05/2022

85123 Thuốc thử xét nghiệm định tính gen mã hóa tạo độc tố B của Clostridioides difficile (tcdB) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220221-01.WHC/BPL Còn hiệu lực
22/02/2022

85124 Thuốc thử xét nghiệm định tính gen mã hóa tạo độc tố B của Clostridioides difficile (tcdB) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220815-11.WHC/BPL Còn hiệu lực
17/08/2022

85125 Thuốc thử xét nghiệm định tính glutamine synthetase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3225/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

85126 Thuốc thử xét nghiệm định tính glycogen, màng nền và vi nấm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3073/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2022

85127 Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein CEA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2486/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2022

85128 Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein Ep-CAM TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3250/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

85129 Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein GP200 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2494/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

85130 Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein LH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2512/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022