STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85291 Nẹp đầu trên xương cánh tay 3.5 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 157/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

85292 Nẹp đầu trên xương cánh tay các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 09/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/08/2019

85293 Nẹp đầu trên xương đùi mặt bên 4.5 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 140/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

85294 Nẹp đêm A6 TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 72/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH Hanomed Việt Nam Còn hiệu lực
03/10/2019

85295 nẹp đóng sọ không dùng vít TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2512cl23/4/19 Công ty TNHH Thông minh Hoàng Hà Còn hiệu lực
23/11/2019

85296 Nẹp đóng sọ không dùng vít TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4098-2 PL-TTDV Còn hiệu lực
24/01/2022

85297 Nẹp đóng sọ không dùng vít TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ 180423/HHA-BPLTTBYT Còn hiệu lực
18/04/2023

85298 Nẹp đóng sọ không dùng vít (phụ kiện đính kèm Phụ lục 1 TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2512 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ Còn hiệu lực
29/06/2019

85299 Nẹp đóng sọ titan không dùng vít TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01241117 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y Còn hiệu lực
20/08/2019

85300 Nẹp đốt sống cổ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 29/MED0718/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/08/2019