STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85301 Thử nghiệm phát hiện nhanh urease của Helicobacter pylori TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 01/2022/PL-LABONE Còn hiệu lực
30/05/2022

85302 Thử nghiệm phát hiện nhanh urease của Helicobacter pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 01/2022/ PL-LABONE Còn hiệu lực
28/06/2022

85303 Thun TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 129/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA MẠNH Còn hiệu lực
13/04/2021

85304 Thun băng y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 128.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - THUN BĂNG Y TẾ MINH QUANG Còn hiệu lực
03/06/2020

85305 Thun buộc chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1125/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
19/01/2021

85306 Thun buộc chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2023/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
28/01/2021

85307 Thun buộc mắc cài dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0059PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP Còn hiệu lực
20/12/2019

85308 Thun chỉnh nha TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0809/17000102/PCBPL-BYT/2018 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
08/08/2019

85309 Thun Chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03200918 Công ty TNHH Thiết bị Y nha khoa Mạnh Đức Còn hiệu lực
26/08/2019

85310 Thun chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190236.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
18/11/2019