STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85321 Nẹp, vít xương răng hàm mặt, sọ não và miếng vá sọ não TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018219 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG Còn hiệu lực
24/08/2019

85322 Nẹp, vít xương răng hàm mặt, sọ não và miếng vá sọ não dùng trong phẫu thuật chỉnh hình, thẩm mỹ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018216 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG Còn hiệu lực
24/08/2019

85323 Nẹp, vít xương titan và miếng vá (lưới) titan các loại các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181376 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MKMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/11/2020

85324 Nẹp, vít, móc dùng trong phẫu thuật ngoại thần kinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1343/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHẢI CA Còn hiệu lực
02/10/2020

85325 Nẹp, vít, móc dùng trong phẫu thuật ngoại thần kinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1345/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHẢI CA Còn hiệu lực
02/10/2020

85326 Nẹp, vít, mũi khoan xương và tuốc nơ vít dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 11/2023/DNM-PCBBPL Còn hiệu lực
01/09/2023

85327 Nẹp, vít, đĩa đệm cột sống lưng, cổ và bộ dụng cụ chuyển dùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 120/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/08/2022

85328 Nẹp, vít, đĩa đệm cột sống lưng, cổ và bộ dụng cụ chuyên dùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG Y 03PL/TY Còn hiệu lực
05/04/2023

85329 Nẹp, vít, đĩa đệm cột sống, xi măng đốt sống TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 688 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
29/09/2019

85330 Nẹp, vít, đĩa đệm cột sống, xi măng đốt sống TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 691 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
29/09/2019