STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85321 Thiết bị trị liệu giảm đau băng tia hồng ngoại TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 016/SP/2021/180000003/PCBPL-BYT Công ty Cp khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
02/07/2021

85322 Thiết bị trị liệu giảm đau bằng tia hồng ngoại TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 017/SP/2021/180000003/PCBPL-BYT Công ty Cp khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
07/07/2021

85323 Thiết bị trị liệu hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 197/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
09/10/2020

85324 Thiết bị trị liệu nha khoa và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRÀNG AN 2022002/PLTTBYT-TA Còn hiệu lực
26/09/2022

85325 Thiết bị trị liệu nha khoa và phụ kiện đồng bộ đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020694/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ ĐÔNG ĐÔ Còn hiệu lực
24/11/2021

85326 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® ASTER / EST0107 TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3699 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/06/2021

85327 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® DEEP BEAUTY ER 25 TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3671 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/06/2021

85328 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® DEEP BEAUTY ER 42 TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3674 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/06/2021

85329 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® DEEP BEAUTY ER 45 TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3675 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/06/2021

85330 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® DEEP BEAUTY IA 100 TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3672 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/06/2021