STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85351 Thiết bị triệt lông bằng công nghệ Diode Laser TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2642 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
19/07/2019

85352 Thiết bị triệt lông cầm tay TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 131-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Giải Pháp Sức Khỏe Còn hiệu lực
10/05/2021

85353 Thiết bị triệt lông, trẻ hóa da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1083/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y học Công nghệ Trung Mỹ Còn hiệu lực
22/11/2021

85354 Thiết bị triệt lông, trẻ hóa da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1083/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y học Công nghệ Trung Mỹ Còn hiệu lực
22/11/2021

85355 Thiết bị trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TRỢ THÍNH HEARLIFE 01/2023/BPL-HEARLIFE Còn hiệu lực
22/02/2023

85356 Thiết bị trợ thính và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 03.06/PCBPL_JH238 Còn hiệu lực
06/06/2022

85357 Thiết bị trợ thính và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 03.06/PCBPL_JH115 Còn hiệu lực
06/06/2022

85358 Thiết bị trợ thính và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 03.06/PCBPL_JH907 Còn hiệu lực
06/06/2022

85359 Thiết bị trợ thính và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 03.06/PCBPL_JH-D59 Còn hiệu lực
06/06/2022

85360 Thiết bị trợ thính và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 03.06/PCBPL_JH-D18 Còn hiệu lực
06/06/2022