STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85381 Thuốc thử bổ trợ cho xét nghiệm định lượng ALT, AST TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 190/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

85382 Thuốc thử bổ trợ cho xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 233 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
16/03/2021

85383 Thuốc thử bổ trợ cho xét nghiệm đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 203 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
04/02/2021

85384 Thuốc thử cài đặt bù màu trên máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 36/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
01/03/2021

85385 Thuốc thử cài đặt bù màu trên máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 40/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
01/03/2021

85386 Thuốc thử chẩn đoán Invitro dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH LONG 107/PCBPL/HCHH Còn hiệu lực
01/07/2022

85387 Thuốc thử chẩn đoán định tính phát hiện Antistreptolysin O TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB CHEM-ASO Còn hiệu lực
21/10/2022

85388 Thuốc thử chẩn đoán định tính phát hiện các yếu tố dạng thấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB CHEM-RF Còn hiệu lực
21/10/2022

85389 Thuốc thử chẩn đoán định tính phát hiện Protein phản ứng C TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB CHEM-CRP Còn hiệu lực
21/10/2022

85390 Thuốc thử chẩn đoán, hóa chất xét nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181901 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS Còn hiệu lực
14/10/2021