STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85421 Thiết Bị Y Tế Bảo Vệ Đầu Dò Siêu Âm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1726/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAFATIS Còn hiệu lực
13/11/2020

85422 thiết bị y tế các loại TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 08 PL-TTDV Còn hiệu lực
21/06/2022

85423 Thiết bị y tế và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 719 Công ty cổ phần Vietmedical – Phân Phối Đã thu hồi
10/04/2020

85424 Thiết bị y tế điều trị tại nhà kết hợp xung điện - nhiệt điện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210102 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TAIHEI VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/02/2021

85425 Thiết bị đảm bảo chất lượng cho hệ thống xạ trị gia tốc dựa trên chùm tia hình nón SRS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 126/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
14/12/2019

85426 Thiết bị đảm bảo chất lượng hằng ngày cho hệ thống xạ trị gia tốc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 126/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
14/12/2019

85427 Thiết bị đảm bảo chất lượng hằng ngày cho hệ thống xạ trị gia tốc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 126/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
14/12/2019

85428 Thiết bị đảm bảo chất lượng hệ thống TomoTherapy Hi-Art TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 126/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
14/12/2019

85429 Thiết bị đảm bảo chất lượng kế hoạch điều trị bệnh nhân bằng kỹ thuật xạ phẫu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 50/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
09/08/2019

85430 Thiết bị đảm bảo chất lượng kế hoạch điều trị bệnh nhân bằng kỹ thuật xạ phẫu và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 124/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
14/12/2019