STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85421 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181107 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ÁNH SÁNG CUỘC SỐNG Còn hiệu lực
01/06/2020

85422 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 242/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT Còn hiệu lực
03/06/2020

85423 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 330A/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM THÁI NGUYÊN Còn hiệu lực
05/06/2020

85424 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 429/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Avanza Toàn Cầu Còn hiệu lực
16/06/2020

85425 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 02/HLM20/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RED SKY Còn hiệu lực
25/06/2020

85426 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 634/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐÔ Còn hiệu lực
29/06/2020

85427 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 027-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á Còn hiệu lực
29/06/2020

85428 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 034-DA/ 170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á Còn hiệu lực
08/07/2020

85429 Nhiệt kế Hồng Ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 711/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DƯỢC PHẨM CHÂU ÂU Còn hiệu lực
21/07/2020

85430 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1035/2020/180000028/ PCBPL-BYT Buddhist Compassion Relief Tzu Chi Foundation Còn hiệu lực
24/07/2020