STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85451 Thuốc thử dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Số: 26 PL-VX/ 200000036/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/01/2022

85452 Thuốc thử dùng cho Máy phân tích điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 10-0220/ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Đã thu hồi
04/11/2021

85453 Thuốc thử dùng cho máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT 0002/HKT/CBS Còn hiệu lực
12/05/2022

85454 Thuốc thử dùng cho máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 040822CARE-ION/HN Còn hiệu lực
19/08/2022

85455 Thuốc thử dùng cho máy phân tích định lượng miễn dịch huỳnh quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT 300822-HKT-KQPL Đã thu hồi
09/09/2022

85456 Thuốc thử dùng cho máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 140622-SPIN/HN Còn hiệu lực
20/06/2022

85457 Thuốc thử dùng cho máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 020722HN-CONV Còn hiệu lực
19/07/2022

85458 Thuốc thử dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 05B.22-RD/PL-MG Đã thu hồi
26/12/2022

85459 Thuốc thử dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 46.22-RD/PL-MG Còn hiệu lực
26/12/2022

85460 Thuốc thử dùng cho máy xét nghiệm đông máu tự động (Thuốc thử đo thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 420/21/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ GIAO Còn hiệu lực
30/11/2021