STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85501 Nhíp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191417 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NGUYÊN LONG Còn hiệu lực
19/12/2019

85502 Nhíp (kẹp) xé bao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 14120917 Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
12/08/2019

85503 NHÍP 3 LỖ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH A&N INTERNATIONAL 0811/2022/PL TTBYT Còn hiệu lực
24/11/2022

85504 NHÍP 3 LỖ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH A&N INTERNATIONAL 0911/2022/PL TTBYT Còn hiệu lực
25/11/2022

85505 NHÍP CÁC LỌAI TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1205/170000102/PCBPL-BYT/2017 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ BÁCH NGHỆ Còn hiệu lực
03/06/2019

85506 Nhíp cầm máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 15120917 Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
12/08/2019

85507 Nhíp có mấu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 16120917 Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
12/08/2019

85508 NHÍP GẮP MÔ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA 044/170000126/PCBPL-BYT-CKPL Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa Còn hiệu lực
08/10/2021

85509 Nhíp giác mạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 17120917 Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
12/08/2019

85510 Nhíp giữ vít, nẹp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 142/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
28/04/2020