STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85501 Soft Prep TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020163/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG Còn hiệu lực
18/03/2020

85502 Sợi cáp laser LightTrail sử dụng nhiều lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 152A-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
21/08/2020

85503 Sợi laser TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 40.6.3/062023/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
01/06/2023

85504 Sợi laser điều trị rò hậu môn sử dụng 3 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES PV002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT Còn hiệu lực
06/10/2019

85505 Sợi laser điều trị rò hậu môn sử dụng 3 lần/ FiLaC® Fistula Probe, IC, A TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES PV002a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT Còn hiệu lực
06/10/2019

85506 Sơi laser điều trị suy tĩnh mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI 0220DC-MEDFIBERS /170000095/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI Còn hiệu lực
02/03/2020

85507 Sợi laser điều trị tĩnh mạch sử dụng 3 lần/ ELVeS Radial slim™ Fiber, IC, A TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES PV008/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT Còn hiệu lực
06/10/2019

85508 Sợi laser điều trị u tiền liệt tuyến/phì đại tiền liệt tuyến TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN 01/2022/CeramOptec-VX/VBPL Đã thu hồi
12/12/2022

85509 Sợi laser điều trị u tiền liệt tuyến/phì đại tiền liệt tuyến TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN 01/2022/CeramOptec-VX/VBPL Đã thu hồi
12/12/2022

85510 Sợi laser, sử dụng một lần TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 40.6.2/062023/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
01/06/2023