STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85521 Nhíp phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 172/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Đã thu hồi
20/11/2021

85522 Nhíp phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2022-27/PLTTBYT Còn hiệu lực
25/10/2022

85523 Nhíp phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 249/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
10/03/2023

85524 Nhíp phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 483/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
21/09/2023

85525 Nhíp phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 497/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
04/10/2023

85526 Nhíp phẫu thuật (ADSON BROWN forceps 7x7 teeth 12 cm TC) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 172/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
25/11/2021

85527 Nhíp phẫu thuật (ADSON forceps serrated 15 cm TC) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 172/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
25/11/2021

85528 Nhíp phẫu tích TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 594/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
06/12/2019

85529 Nhíp vi phẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 21120917 Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
12/08/2019

85530 Nhíp Y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 28021CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Còn hiệu lực
25/05/2021