STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85551 Nhỏ mũi - Họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THANH MỘC HƯƠNG 02/2022/PL-TMH Còn hiệu lực
06/12/2022

85552 NHỎ MŨI - XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 14221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CỔ PHƯƠNG HƯƠNG MỘC AN Còn hiệu lực
02/02/2021

85553 NHỎ MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 839/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AN LẠC DIGITAL Còn hiệu lực
10/11/2021

85554 NHỎ MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM KOSNA VIỆT NAM 02/2022/PL-KOSNA Còn hiệu lực
31/08/2022

85555 NHỎ MŨI THIÊN NAM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 928/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH THIÊN NAM LOYAL Còn hiệu lực
14/12/2021

85556 Nhỏ tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO 02/2023/VIMED Còn hiệu lực
27/07/2023

85557 NHỎ TAI BẢO AN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 13421/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG DƯỢC BẢO AN Còn hiệu lực
27/09/2021

85558 Nhỏ tai Belox TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO 22/2023/PLB-HN Còn hiệu lực
23/11/2023

85559 Nhỏ tai Enotic TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO 23/2023/PLB-HN Còn hiệu lực
23/11/2023

85560 NHỎ TAI MŨI HỌNG SINH HỌC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THÁI VẠN XUÂN 01:PL/TVX Còn hiệu lực
23/05/2023