STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85561 Ngáng miệng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1516/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế CMD Còn hiệu lực
13/01/2021

85562 Ngáng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-04/PLTTBYT Còn hiệu lực
16/04/2022

85563 Ngáng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-04/PLTTBYT Còn hiệu lực
16/04/2022

85564 Ngáng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-05/PLTTBYT Còn hiệu lực
16/04/2022

85565 Ngáng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM 02/2022/BPL-HAT-MED Còn hiệu lực
07/09/2022

85566 Ngáng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2022-45/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/11/2022

85567 Ngáng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ELIMED VIỆT NAM 10:PL/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/05/2023

85568 Ngáng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN 10/2023/BPL-CA Còn hiệu lực
24/07/2023

85569 Ngáng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1001- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/08/2023

85570 Ngáng miệng dùng trong nội soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180028 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỒNG MINH Còn hiệu lực
12/03/2020