STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85601 Stent kim loại đường mật có phủ bọc can thiệp qua nội soi; Stent kim loại đường mật không phủ bọc can thiệp qua nội soi (ống thẳng); Stent kim loại đường mật có phủ bọc can thiệp qua da; Stent kim loại đường mật không phủ bọc can thiệp qua da (ống thẳng) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CVS MEDICAL 02/MEDIWOOD/CVS Còn hiệu lực
05/08/2022

85602 Stent kim loại đường mật có phủ toàn phần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00043-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
21/07/2020

85603 Stent kim loại đường mật không phủ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00043-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
21/07/2020

85604 Stent kim loại đường mật không phủ bọc can thiệp qua da (ống thẳng) TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 030-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY THHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
19/05/2021

85605 Stent kim loại đường mật không phủ bọc can thiệp qua nội soi (ống thẳng) TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 030-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY THHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
19/05/2021

85606 Stent kim loại đường mật phủ bán phần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00043-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
21/07/2020

85607 Stent lấy huyết khối mạch não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 05-2021DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
22/02/2021

85608 Stent lấy huyết khối mạch não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA 03/2023-ANPHA/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/02/2023

85609 Stent mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 06/MED1121 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
24/11/2021

85610 Stent mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG Taewoong02-ML22/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/11/2022