STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85601 Máy xét nghiệm Hemoglobin điện di mao quản dùng cho mẫu máu gót chân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 41.23-SB/PL-MG Còn hiệu lực
10/04/2023

85602 Máy xét nghiệm hiển vi nước tiểu tự động toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1054/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
20/12/2019

85603 Máy xét nghiệm hóa miễn dịch phân TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA 02/PL-FIT-SD-2024 Còn hiệu lực
08/06/2024

85604 Máy xét nghiệm hóa sinh bán tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 180/2022/NA-PL Còn hiệu lực
11/11/2022

85605 Máy xét nghiệm hóa sinh bán tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 101/2023/NA-PL Còn hiệu lực
02/10/2023

85606 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 179/2022/NA-PL Còn hiệu lực
11/11/2022

85607 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 178/2022/NA-PL Còn hiệu lực
11/11/2022

85608 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 257/2022/NP-PL Còn hiệu lực
14/12/2022

85609 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 299/2022/NP-PL Còn hiệu lực
30/12/2022

85610 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 16/2023/NP-PL Còn hiệu lực
06/02/2023