STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85801 Ống nội soi phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 01023/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
04/09/2023

85802 Ống nội soi phế quản di động cấp cứu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 2403/2022/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
04/09/2023

85803 Ống nội soi phế quản siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 237/170000074/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Đã thu hồi
09/12/2019

85804 Ống nội soi phế quản siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 237 /170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
17/12/2019

85805 Ống nội soi ruội non TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-060-2022 Còn hiệu lực
16/11/2022

85806 Ống nội soi ruột non bóng đôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 4872021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
23/11/2021

85807 Ống nội soi ruột non bóng đôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-056-2022 Còn hiệu lực
21/11/2022

85808 Ống nội soi siêu âm dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 455/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
06/12/2021

85809 Ống nội soi siêu âm dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 500/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

85810 Ống nội soi siêu âm dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-054-2022 Còn hiệu lực
16/11/2022