STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86051 Nồi Hấp Tiệt Trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1560/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DACO VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/10/2020

86052 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 348-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Nam Việt Còn hiệu lực
15/10/2020

86053 nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NA009/170000073/ PCBPL-BYT (nồi hấp) CÔNG TY TNHH NGUYÊN ANH Còn hiệu lực
28/10/2020

86054 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 53/2020/CV-VQ Công ty TNHH Việt Quang Còn hiệu lực
29/10/2020

86055 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 133A/2019/CV CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
02/11/2020

86056 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1602/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KINH DOANH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHA KHOA VIỆT TIÊN Còn hiệu lực
23/11/2020

86057 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181316 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KIÊN Còn hiệu lực
23/11/2020

86058 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 251120MP/1700000123/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ Còn hiệu lực
25/11/2020

86059 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 279/2020/CV-VQ Công ty TNHH Việt Quang Đã thu hồi
27/11/2020

86060 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 279/2020/CV-VQ Công ty TNHH Thương Mại Long Sơn Đã thu hồi
27/11/2020