STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86091 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI HÀ 3009/2023/THMED Còn hiệu lực
30/09/2023

86092 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI HÀ 30092/2023THMED Còn hiệu lực
30/09/2023

86093 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ WICO WICO_PL_BIOBASE/01 Còn hiệu lực
11/10/2023

86094 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 88D1GTBA Còn hiệu lực
18/10/2023

86095 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ YTC-LTC 15/2023/PLTTBYT-LTC Còn hiệu lực
25/10/2023

86096 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẮC LỘC 032023/KQPL-YTDL Còn hiệu lực
27/10/2023

86097 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRÀNG AN 2023015/PLTTBYT-TA Còn hiệu lực
31/10/2023

86098 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2023-0112 Còn hiệu lực
10/11/2023

86099 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC 1012/2023-MEDEP Còn hiệu lực
22/11/2023

86100 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC 1012/2023-MEDEP Còn hiệu lực
22/11/2023