STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86741 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1003621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CELAMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/01/2022

86742 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Còn hiệu lực
06/01/2022

86743 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TC PHARMA BN 01:2022/PL-TC Còn hiệu lực
26/01/2022

86744 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIÊN Y LINH 01:2022/Pl-TYL Còn hiệu lực
27/01/2022

86745 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HẢI MINH 02/2022/PL-HM Còn hiệu lực
01/03/2022

86746 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI SOHACO 01/2022/SHC-VBPL Còn hiệu lực
11/03/2022

86747 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KIM NGÂN PHARMA 01/2022/PL-KN Còn hiệu lực
15/03/2022

86748 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROBIN GROUP 01/2022/PL-ROBIN Còn hiệu lực
28/03/2022

86749 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA 04/2022/PL-BIBITA Còn hiệu lực
30/03/2022

86750 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMATREE 01/2022/PL-PHARMATREE Còn hiệu lực
05/04/2022