STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86751 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SOHACO MIỀN BẮC 01/2022/VBPL-SMB Còn hiệu lực
25/04/2022

86752 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM PIORA 01/2022/PL-PIORA Còn hiệu lực
25/04/2022

86753 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM COLOMBO 01/2022/PL- COLOMBO Còn hiệu lực
14/06/2022

86754 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SONG THƯ 04/2022/PL-SONGTHU Còn hiệu lực
12/07/2022

86755 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y DƯỢC HOÀNG CANH 01/2022/PL-HC Còn hiệu lực
25/07/2022

86756 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRITYDO HƯNG PHƯỚC 02/2022/PL-HUNGPHUOC Còn hiệu lực
12/08/2022

86757 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA 08/2022/PL-BBT Còn hiệu lực
04/10/2022

86758 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRÀ MẦM 02/2022/PL-DLVN Còn hiệu lực
04/11/2022

86759 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ECO LIFE 03/2022/BPL-ECO Còn hiệu lực
11/11/2022

86760 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ SĨ 05/2022/PL-PHUSI Còn hiệu lực
24/11/2022