STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86761 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 09/2022/PL Còn hiệu lực
25/11/2022

86762 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 10/2022/PL Còn hiệu lực
25/11/2022

86763 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 11/2022/PL Còn hiệu lực
25/11/2022

86764 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BERLIN - ĐỨC 01/2022/PL-BERLIN Còn hiệu lực
14/12/2022

86765 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH U&K COMPANY 01/2023/CBA-U&K Còn hiệu lực
08/03/2023

86766 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM NANOGEN LÂM ĐỒNG CV-RA08/2023/LD Còn hiệu lực
13/03/2023

86767 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG Số: 01/2023/PL-KB Còn hiệu lực
05/04/2023

86768 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM 10042023/PCBPL-MEDI Còn hiệu lực
10/04/2023

86769 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HUY BẢO PHARM 01/2023/BPL-HUYBAO Còn hiệu lực
26/04/2023

86770 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIMIKO 01/2023PL-KIMIKO Còn hiệu lực
08/05/2023