STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86881 Ống thông niệu quản Rusch Ureteral Catheters TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2018-014a/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
28/06/2019

86882 Ống thông niệu quản thẳng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA023a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
18/12/2019

86883 Ống thông niệu quản thẳng - Ureteric Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 14/170000149/PCBPL-BYT Công ty cổ phần ADK Còn hiệu lực
14/05/2020

86884 Ống thông niệu quản thẳng - Ureteric Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 40/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
08/06/2020

86885 Ống thông niệu quản thẳng Uretheral Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 63/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
18/03/2021

86886 Ống thông niệu quản đầu mở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 20/MED1220 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
08/01/2021

86887 Ống thông niệu quản đầu mở không mắt phủ hydrophilic đoạn đầu 15cm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA023c/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
18/12/2019

86888 Ống thông niệu quản/Sonde JJ các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ADC 002/2023-CT/ADC-PL Còn hiệu lực
11/02/2023

86889 Ống thông niệu đạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01080118 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thăng Long Quốc Tế Còn hiệu lực
03/09/2019

86890 Ống thông niệu đạo (PVC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 5642021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Hưng Phát Còn hiệu lực
15/12/2021