STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87071 Nước vệ sinh mũi OXY TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1679/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG Còn hiệu lực
02/11/2020

87072 Nước vệ sinh mũi OXY Baby TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1679/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG Còn hiệu lực
02/11/2020

87073 Nước xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 404/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEDIWORLD Còn hiệu lực
19/06/2020

87074 Nước xịt mũi biển sâu người lớn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 599/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Á MỸ Còn hiệu lực
26/06/2020

87075 Nước xịt mũi biển sâu trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 599/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Á MỸ Còn hiệu lực
26/06/2020

87076 Nước xịt xoang mũi STEVIM TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 90921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/12/2021

87077 Nước xúc miệng nano bạc MEGA FRESH TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3072-92PL-TTDV CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEGAFARM Còn hiệu lực
21/05/2020

87078 Nước xúc miệng nano bạc MEGA FRESH TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3072-91PL-TTDV CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEGAFARM Còn hiệu lực
21/05/2020

87079 Nước xúc miệng Tam Tiêu OV NEW TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4005-6 PL-TTDV HỢP TÁC XÃ ĐÔNG NAM DƯỢC PHÚC YÊN Còn hiệu lực
13/10/2021

87080 Nước xúc miệng Tam Tiêu OV NEW TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4085-6 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC PHÚ TÍN Còn hiệu lực
06/01/2022