STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87171 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 87/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
27/12/2022

87172 Thuốc thử xét nghiệm định lượng urea nitrogen TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0053 Còn hiệu lực
19/05/2022

87173 Thuốc thử xét nghiệm định lượng urea nitrogen TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0085 Còn hiệu lực
08/06/2022

87174 Thuốc thử xét nghiệm định lượng urea nitrogen TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0084 Còn hiệu lực
23/06/2022

87175 Thuốc thử xét nghiệm định lượng urea nitrogen TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0084a Còn hiệu lực
28/09/2022

87176 Thuốc thử xét nghiệm định lượng urea/urea nitrogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2578/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/05/2022

87177 Thuốc thử xét nghiệm định lượng urea/urea nitrogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2662/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

87178 Thuốc thử xét nghiệm định lượng urea/urea nitrogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2980/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/08/2022

87179 Thuốc thử xét nghiệm định lượng urea/urea nitrogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3154/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2022

87180 Thuốc thử xét nghiệm định lượng urea/urea nitrogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3155/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2022