STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87201 Thuốc thử xét nghiệm định lượng yếu tố VIII đông máu toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ GIAO 10.22-TCA/PL-MYG Còn hiệu lực
24/11/2022

87202 Thuốc thử xét nghiệm định lượng yếu tố đông máu V TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 124/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
14/09/2022

87203 Thuốc thử xét nghiệm định lượng yếu tố đông máu XI TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 28/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
08/03/2023

87204 Thuốc thử xét nghiệm định lượng yếu tố đông máu XII TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 28/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
08/03/2023

87205 Thuốc thử xét nghiệm định lượng yếu tố đông máu XIII TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 115/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
12/09/2022

87206 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Đồng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 01-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
23/02/2023

87207 Thuốc thử xét nghiệm định lượng đồng yếu tố ristocetin của yếu tố von Willebrand TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 114/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
12/09/2022

87208 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-1 acidglycoprotein TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 174/2022/NP-PL Còn hiệu lực
21/09/2022

87209 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-1 antitrypsin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 85/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
15/07/2021

87210 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-1 antitrypsin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2207-PL-CC-055-B Đã thu hồi
29/07/2022