STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87251 Thuốc thử xét nghiệm định tính acid nucleic của các vi khuẩn đường ruột TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220815-14.WHC/BPL Còn hiệu lực
17/08/2022

87252 Thuốc thử xét nghiệm định tính acid nucleic của các vi khuẩn đường ruột TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220815-15.WHC/BPL Còn hiệu lực
17/08/2022

87253 Thuốc thử xét nghiệm định tính acid nucleic của các vi rút đường ruột TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220222-02.WHC/BPL Còn hiệu lực
22/02/2022

87254 Thuốc thử xét nghiệm định tính acid nucleic của các vi rút đường ruột TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220815-13.WHC/BPL Còn hiệu lực
17/08/2022

87255 Thuốc thử xét nghiệm định tính acid nucleic Sars-Cov-2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 248/QIA-2021/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ QMEDIC Còn hiệu lực
05/11/2021

87256 Thuốc thử xét nghiệm định tính ADN của các vi sinh vật gây viêm âm đạo TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220713-01.WHC/BPL Còn hiệu lực
13/07/2022

87257 Thuốc thử xét nghiệm định tính ADN của Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae và Trichomonas vaginalis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220311-01.WHC/BPL Còn hiệu lực
11/03/2022

87258 Thuốc thử xét nghiệm định tính ADN của Group B Streptococcus (GBS) TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220311-02.WHC/BPL Còn hiệu lực
11/03/2022

87259 Thuốc thử xét nghiệm định tính ADN của Group B Streptococcus (GBS) TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221020-11.WHC/BPL Còn hiệu lực
21/10/2022

87260 Thuốc thử xét nghiệm định tính ADN của Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC) đa kháng thuốc TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 230106-01.WHC/BPL Còn hiệu lực
06/01/2023