STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87651 Ống dẫn lưu (Sonde JJ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 23/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Đã thu hồi
30/08/2021

87652 Ống dẫn lưu (Stent JJ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00094-CBPL/D-Bl CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
16/03/2021

87653 Ống dẫn lưu (Stent JJ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00130-CBPL/D-BL CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
06/12/2021

87654 Ống dẫn lưu (Stent) JJ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00099-CBPL/D-BL Công ty TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
26/03/2021

87655 Ống dẫn lưu bàng quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1967 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Còn hiệu lực
13/10/2021

87656 Ống dẫn lưu chữ T TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 002 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Đã thu hồi
19/08/2019

87657 Ống dẫn lưu chữ T TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 002 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Còn hiệu lực
10/02/2020

87658 Ống dẫn lưu chữ T TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 018 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Còn hiệu lực
24/03/2020

87659 Ống dẫn lưu dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI : 500/ 180000028/ PCBPL-BYT : CÔNG TY TNHH ASENAC Còn hiệu lực
19/10/2019

87660 Ống dẫn lưu dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 86/Vygon-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
24/06/2020