STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87711 Ống hút rửa dịch trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 666/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ MÔI TRƯỜNG SENVIMED Còn hiệu lực
03/07/2020

87712 Ống hút Thẳng Chính xác Cook TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 183/MED0819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
14/02/2020

87713 Ống hút thẳng φ2.5 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231117/MP-BPL Đã thu hồi
17/11/2023

87714 Ống hút thẳng φ2.5 mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231118/MP-BPL Còn hiệu lực
18/11/2023

87715 Ống hút thẳng φ4 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231117/MP-BPL Đã thu hồi
17/11/2023

87716 Ống hút thẳng φ4 mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231118/MP-BPL Còn hiệu lực
18/11/2023

87717 Ống hút tiệt trùng dùng một lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 01/082022/KQPL-AMV Còn hiệu lực
01/08/2023

87718 Ống hút tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/98 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021

87719 Ống hút tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/101 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
17/08/2021

87720 Ống hút tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/104 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021