STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87731 Vít TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG 2022218 CBPL-HCC Còn hiệu lực
20/05/2022

87732 Vít dùng trong nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018557 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MEDENT AN PHÚ Còn hiệu lực
15/08/2019

87733 Vít xương các loại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/06.20-TT/1-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THÁI TRƯƠNG Còn hiệu lực
28/06/2019

87734 Vít (kim) bắt nở TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018593 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING Còn hiệu lực
22/08/2019

87735 Vít (kim) bắt nở (Hệ thống cố định cột sống cho bệnh nhân bị loãng xương TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1393PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Việt Sing Còn hiệu lực
20/02/2020

87736 Vít (kim) bắt nở và Ốc khóa trong TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181521 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Còn hiệu lực
13/03/2021

87737 Vít (Screws) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 05/2712/MERAT-2019 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ARTHREX SINGAPORE, PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
08/01/2020

87738 Vít bán liên kết tự khoan TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 562PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Việt Sing Còn hiệu lực
20/02/2020

87739 Vít bàn ngón các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 245/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

87740 Vít bắt ổ cối nhân tạo các loại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1048/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG VÀNG Còn hiệu lực
10/03/2020