STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88001 Ống kính soi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1649/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
08/07/2019

88002 Ống kinh soi cho phẫu thuật nội soi ổ bụng các loại, các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG 01/23/PL-TP/ASAP Còn hiệu lực
06/11/2023

88003 Ống kính soi cứng các loại, các cỡ dùng trong nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG 01/22/PL-TP/RW Còn hiệu lực
09/03/2022

88004 Ống kính soi cứng dùng trong nội soi mũi xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG 03/22/PL-TP Đã thu hồi
03/03/2022

88005 Ống kính soi dùng trong nội soi tiết niệu (urology) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 41/2018/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thành Phương Còn hiệu lực
14/07/2019

88006 Ống kính soi dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 761/190000031/PCBPL-BYT Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Trang thiết bị y tế Nhật Quang Còn hiệu lực
03/06/2021

88007 Ống kính soi dùng trong phẫu thuật nội soi thanh quản TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG 02/22/PL-TP/ASAP Còn hiệu lực
19/09/2022

88008 Ống kính soi dùng trong phẫu thuật nội soi thanh quản TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG 01/22/PL-TP/ASAP Đã thu hồi
19/09/2022

88009 Ống kính soi niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 09/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
26/02/2021

88010 Ống kính soi niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 01423/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
04/09/2023