STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88071 Van tim cơ học nhân tạo và bộ trợ cụ hỗ trợ đo van đi kèm - Open Pivot™ Standard Heart Valve TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 45/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2019

88072 Van tim cơ học nhân tạo và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0331/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
31/10/2021

88073 Van tim cơ học nhân tạo và trợ cụ đo van- Medtronic Open Pivot™ AP360® Heart Valves TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 13/ MED1017/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/10/2019

88074 Van tim cơ học nhân tạo và trợ cụ đo van- Open Pivot™ Standard Heart Valve TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 12/ MED1017/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
03/10/2019

88075 Van tim cơ học nhân tạo và trợ cụ đo van- Open Pivot™ Standard Heart Valve TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 12/ MED1017/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/10/2019

88076 Van tim cơ học nhân tạo và trợ cụ đo van- Open Pivot™ Standard Heart Valve TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 29/ MED1017/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/10/2019

88077 Van tim cơ học nhân tạo và trợ cụ đo van- Medtronic Open Pivot™ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 47/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2019

88078 Van tim cơ học và bộ dụng cụ đo, đặt van TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH 271/2022/NHATMINH-CV-PL Còn hiệu lực
01/12/2022

88079 Van tim cơ học và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0050/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
18/10/2019

88080 Van tim cơ học và trợ cụ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/335 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/11/2021