STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88101 Viên đặt hỗ trợ trực tràng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 560/21/170000116/PCBPL-BYT. CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂM ĐỨC Còn hiệu lực
05/08/2021

88102 Viên đặt phụ khoa TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191202 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3K Còn hiệu lực
06/11/2019

88103 Viên đặt phụ khoa TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191203-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3K Còn hiệu lực
06/11/2019

88104 VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 173/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ MINH CHÂU Còn hiệu lực
27/04/2021

88105 Viên đặt phụ khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 26521CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Tư Vấn Phát Triển Đầu Tư Và Thương Mại Thanh Quang Còn hiệu lực
06/05/2021

88106 VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 273/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM LASVA Đã thu hồi
03/06/2021

88107 Viên đặt phụ khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 304/21/170000116/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TNC Việt Nam Còn hiệu lực
14/06/2021

88108 VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 416/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM LASVA Đã thu hồi
23/06/2021

88109 VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 273/21/170000116/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM LASVA Còn hiệu lực
01/08/2021

88110 VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 416/21/170000116/PCBPL-BYT, CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM LASVA Còn hiệu lực
01/08/2021