STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88111 Ống nghiệm không hóa chất VMA/ Ống nghiệm Citrate VMA/ Ống nghiệm Serum VMA/ Ống nghiệm Heparin VMA/ Ống nghiệm EDTA VMA/ Ống nghiệm Chimigly VMA/ Lọ nhựa đựng mẫu VMA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ 0041-0823/PL-HTM Còn hiệu lực
04/08/2023

88112 Ống nghiệm lạnh 1,8 mL 1.8 mL Clear, Plastic Nunc 2D Barcode Insert Cryotube External thread Flat Bottom TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 676.21/180000026/PCBPL-BYT BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG Còn hiệu lực
30/12/2021

88113 Ống nghiệm lấy máu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018889/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT AN THỊNH Còn hiệu lực
13/02/2020

88114 Ống nghiệm lấy máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019525/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/03/2020

88115 Ống nghiệm lấy máu TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 94.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL Còn hiệu lực
17/04/2021

88116 Ống nghiệm lấy máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021344/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2021

88117 Ống nghiệm lấy máu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM 01/2022/PL-MPV Còn hiệu lực
29/08/2022

88118 Ống nghiệm lấy máu (Non-Vacuum Blood Collection Tube) URI 5 IVD VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 236-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL Đã thu hồi
09/01/2021

88119 Ống nghiệm lấy mẫu Cell-Free DNA AMPULAB TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH 45.23/PLTTBYT-MEDCT Còn hiệu lực
10/11/2023

88120 Ống nghiệm lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019525/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/03/2020