STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88131 Vật liệu cấy ghép chân răng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210325 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
25/05/2021

88132 Vật liệu cấy ghép chân răng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210580-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
01/08/2021

88133 Vật liệu cấy ghép chân răng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190028.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
24/11/2021

88134 Vật liệu cấy ghép chân răng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MAXDENT 20220001MAXDENT Còn hiệu lực
11/02/2022

88135 Vật liệu cấy ghép chân răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2946A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/01/2023

88136 Vật liệu cấy ghép cột sống lưng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1684/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/06/2022

88137 Vật liệu cấy ghép cột sống lưng và dụng cụ chuyên dùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 436/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/03/2022

88138 Vật liệu cấy ghép dùng trong chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018826 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Còn hiệu lực
11/12/2019

88139 Vật liệu cấy ghép dùng trong chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018826/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Còn hiệu lực
02/01/2020

88140 Vật liệu cấy ghép dùng cho phẫu thuật nội soi TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG VÀNG 142/KTT.22 Còn hiệu lực
11/08/2022