STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88131 Ống mở thông khí quản có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181721 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐẠI NAM Còn hiệu lực
06/01/2020

88132 Ống môi trường vận chuyển mẫu virus TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181942 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH Còn hiệu lực
14/11/2021

88133 Ống môi trường 15ml TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0487/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH JUNRI VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/12/2021

88134 Ống môi trường thủy tinh hóa TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 15-2022/170000007/PCBPL-BYT Đã thu hồi
22/07/2022

88135 Ống môi trường thủy tinh hóa TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 31-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/08/2022

88136 Ống môi trường thủy tinh hóa TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 15-2022/ 170000007/PCBPL-BYT Đã thu hồi
26/08/2022

88137 Ống môi trường vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 34821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Còn hiệu lực
02/07/2021

88138 Ống môi trường vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1083/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/07/2021

88139 Ống môi trường vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 29-21/200000038/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư Y tế Mitraco Đã thu hồi
25/08/2021

88140 Ống môi trường vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 81021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Còn hiệu lực
07/10/2021