STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88191 Ống ly tâm TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1218 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG Còn hiệu lực
29/08/2021

88192 Ống ly tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021423/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/09/2021

88193 Ống ly tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021496/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY Còn hiệu lực
19/10/2021

88194 Ống ly tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2153A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÀO ANH Còn hiệu lực
01/11/2021

88195 Ống ly tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2411/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH Còn hiệu lực
07/12/2021

88196 Ống ly tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021643A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NAM LONG Còn hiệu lực
27/12/2021

88197 Ống ly tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TCBIO VIỆT NAM 05082022/PL/TCBIO Còn hiệu lực
09/08/2022

88198 Ống ly tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1642/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2023

88199 Ống ly tâm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM 01.23PL-HQVN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/02/2023

88200 Ống Ly Tâm Liền Nắp (Snap Cap Centrifuge Tube) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHUÔN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT 15/2023/MINHDAT-TTBYT Còn hiệu lực
04/04/2023