STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88221 Ống nghe y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDJIN 02/PL Còn hiệu lực
09/03/2022

88222 Ống nghe y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 23.06/PCBPL_ST-77 Còn hiệu lực
23/06/2022

88223 Ống nghe y tế-3M TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 952/180000028/ PCBPL-BYT Trường Đại Học Duy Tân Còn hiệu lực
12/12/2019

88224 ống nghe điện tử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH 07/012023/GBM/HOPT-KQPL Còn hiệu lực
10/02/2023

88225 Ống nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 321-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Y Tế An Phú Còn hiệu lực
20/08/2019

88226 Ống nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 485-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Còn hiệu lực
11/11/2020

88227 Ống nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181361 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ Còn hiệu lực
23/11/2020

88228 Ống nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 201 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ DOÃN GIA Còn hiệu lực
14/01/2021

88229 Ống nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181432 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ Còn hiệu lực
15/01/2021

88230 Ống nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2082/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
25/09/2021