STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88291 Ống mở khí quản có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/124 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021

88292 Ống mở khí quản có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 73421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
14/09/2021

88293 Ống mở khí quản có bóng - Shiley™ Laryngectomy Tracheal Tube Cuffed / Murphy Eye TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 08/MED0318/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/08/2019

88294 Ống mở khí quản có bóng quả lê TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/519 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/12/2021

88295 Ống mở khí quản có bóng quả lê nòng trong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 61/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/08/2020

88296 Ống mở khí quản có bóng/không bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1502/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Còn hiệu lực
13/10/2020

88297 Ống mở khí quản có đường hút nhớt trên bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 077 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
07/10/2019

88298 Ống mở khí quản hai nòng có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/552 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/11/2021

88299 Ống mở khí quản hai nòng không bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/540 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/11/2021

88300 Ống mở khí quản hai nòng không bóng có cửa sổ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/384 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/11/2021