STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88351 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 229/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/01/2023

88352 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH 0002/2023-NM/PLTTBYT/TTT Còn hiệu lực
08/02/2023

88353 Thuỷ Tinh Thể Nhân Tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TBYT MINH NHI 09/PL-MN/2022 Còn hiệu lực
13/03/2023

88354 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI 27/082022/PL-APL Còn hiệu lực
15/03/2023

88355 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 115/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/03/2023

88356 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 05-2023/170000044/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

88357 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 06-2023/170000044/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

88358 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN 2203/2023/PLBA-IOL CIMA Còn hiệu lực
24/03/2023

88359 Thủy tinh thể nhân tạo (có kèm hoặc không kèm dụng cụ đặt kính) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210181 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS Còn hiệu lực
26/03/2021

88360 Thủy tinh thể nhân tạo (Intraocular Lens) TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2505/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Minh Nhi Đã thu hồi
20/06/2019