STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88391 Thủy tinh thể nhân tạo mềm ( Intraocular lenses in hydrophilic acrylic) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 07/2509/MERAT-2020 Công ty TNHH TM Bách Quang Đã thu hồi
28/09/2020

88392 Thủy tinh thể nhân tạo mềm ( Intraocular lenses in hydrophilic acrylic) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 07/2509/MERAT-2020. Công ty TNHH TM Bách Quang Còn hiệu lực
18/08/2021

88393 Thủy tinh thể nhân tạo mềm kèm các phụ kiện đặt thủy tinh thể I-glide, i-ject set TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG 02BCD-TW3/170000038/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Dược Trung ương 3 - Chi Nhánh Hà Nội Còn hiệu lực
12/01/2021

88394 Thủy tinh thể nhân tạo mềm kèm dụng cụ đặt nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG 2007-IME/200000005/PCBPL-BYT CôNG TY CP IME Còn hiệu lực
12/01/2021

88395 Thủy tinh thể nhân tạo mềm và cứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG 2008-TA/200000005/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Khoa Tâm An Còn hiệu lực
16/04/2021

88396 Thủy tinh thể nhân tạo mềm và cứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG 2003-TW3/200000005/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Dược Trung ương 3 - Chi Nhánh Hà Nội Còn hiệu lực
24/09/2021

88397 Thủy tinh thể nhân tạo mềm và cứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG 2006-TW3/200000005/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Dược Trung ương 3 - Chi Nhánh Hà Nội Còn hiệu lực
24/09/2021

88398 Thủy Tinh Thể Nhân tạo MULTIDIFF TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4085-7 PL-TTDV Còn hiệu lực
19/01/2022

88399 Thủy tinh thể nhân tạo ngậm nước kèm dụng cụ đặt nhân (Hydrophilic Intraocular Lenses) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1387/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 - CHI NHÁNH HÀ NỘI Còn hiệu lực
30/12/2020

88400 Thủy tinh thể nhân tạo ngậm nước được nạp sẵn vào dụng cụ đặt thuỷ tinh thể (Hydrophilic Intraocular Lenses) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1387/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 - CHI NHÁNH HÀ NỘI Còn hiệu lực
30/12/2020