STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88591 Máy đo huyết áp điện tử và phụ kiện đi kèm (HEM-907) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 33.18/170000163/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
07/07/2020

88592 Máy đo huyết áp điện tử và phụ kiện đi kèm (JPN2) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 06.17/170000163 /PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Đã thu hồi
06/07/2020

88593 Máy đo huyết áp điện tử và phụ kiện đi kèm (JPN2) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 06.17/170000163 /PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
07/07/2020

88594 Máy đo huyết áp, nhịp tim TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 99721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Còn hiệu lực
06/01/2022

88595 Máy đo Huyết sắc tố TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG 03/SAKQPL-23CL Còn hiệu lực
15/08/2023

88596 Máy đo huyết sắc tố (Hb) và thể tích khối hồng cầu (Hct) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23005 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

88597 Máy đo huyết sắc tố không xâm lấn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 05/2018/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Medcomtech Còn hiệu lực
11/06/2019

88598 Máy đo huyết động không xâm lấn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED 02/PLVM Còn hiệu lực
10/05/2022

88599 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC VINH 01-2022/BPL-BYT Còn hiệu lực
30/06/2022

88600 Máy đo khí máu liên tục và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 118/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/07/2019