STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88671 Thuốc thử dùng cho máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 020722HN-CONV Còn hiệu lực
19/07/2022

88672 Thuốc thử dùng cho máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 79LH/PL-2022 Còn hiệu lực
24/05/2023

88673 Thuốc thử dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 05B.22-RD/PL-MG Đã thu hồi
26/12/2022

88674 Thuốc thử dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 46.22-RD/PL-MG Còn hiệu lực
26/12/2022

88675 Thuốc thử dùng cho máy xét nghiệm đông máu tự động (Thuốc thử đo thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 420/21/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ GIAO Còn hiệu lực
30/11/2021

88676 Thuốc thử dùng cho máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 54-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT HƯỚNG DƯƠNG Còn hiệu lực
26/06/2019

88677 Thuốc thử dùng cho máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 56-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT HƯỚNG DƯƠNG Còn hiệu lực
26/06/2019

88678 Thuốc thử dùng cho máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES VX002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Còn hiệu lực
12/11/2019

88679 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm acid nucleic TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-222/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
15/11/2019

88680 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm acid nucleic TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-222/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
15/11/2019