STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88901 Ống soi bàng quang - Niệu đạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 59/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

88902 Ống soi bàng quang - niệu đạo, đường kính 4mm, hướng nhìn 30 độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 2020017/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
13/08/2020

88903 Ống soi bàng quang-niệu quản-bể thận TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 32/052022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
25/05/2022

88904 Ống sợi cacbon TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VBPL/0101/2023/VRT Còn hiệu lực
05/01/2023

88905 Ống soi cắt đoạn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 25/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

88906 Ống soi cắt đoạn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 26/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

88907 Ống soi cắt đoạn E-Line TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 82/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

88908 Ống soi cắt đoạn E-Line TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 83/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

88909 Ống soi cho phẫu thuật nội soi ít xâm lấn tối thiểu và mổ mở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1060/190000031/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Karl Storz SE & CO. KG tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
08/11/2021

88910 Ống soi cứng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2022-007/PLTTBYT Còn hiệu lực
25/05/2022