STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88981 Ống thông (Catheter) hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 230526-01.PI/CBB Còn hiệu lực
26/05/2023

88982 Ống thông (Catheter) hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 230526-01.PI/BPL Còn hiệu lực
30/05/2023

88983 Ống thông (catheter) lọc máu, chạy thận nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 035PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Đã thu hồi
15/06/2021

88984 Ống thông (catheter) lọc máu, chạy thận nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 035 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Còn hiệu lực
15/06/2021

88985 Ống thông (catheter) lọc máu, chạy thận nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 3021 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/01/2022

88986 Ống thông (catheter) niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00022-CBPL/D-BL CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
21/03/2020

88987 Ống thông (catheter) tiêu huyết khối TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 486/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/11/2022

88988 Ống thông (Catheter) tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 06.03-1/2020-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH Đã thu hồi
07/06/2020

88989 Ống thông (Catheter) tĩnh mạch trung tâm các loại TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 07.20/2020-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH Còn hiệu lực
21/06/2021

88990 Ống thông (Catheter) tĩnh mạch trung tâm các loại, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 04.17-2/2020-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH Đã thu hồi
17/04/2020