STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89571 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 223/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Còn hiệu lực
04/03/2021

89572 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210332 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
25/05/2021

89573 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 290-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Đinh Vũ Hiếu Còn hiệu lực
06/09/2021

89574 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180863 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỤ CƯỜI VIỆT Còn hiệu lực
10/11/2021

89575 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 359-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế DENMEDICO Còn hiệu lực
19/11/2021

89576 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 360-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
19/11/2021

89577 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 202.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NEWDENT Đã thu hồi
22/11/2021

89578 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 202.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NEWDENT Còn hiệu lực
22/11/2021

89579 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOLEADER 02/2022/PL-BIOLEADER Còn hiệu lực
17/01/2022

89580 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TDENT 01/2022/PL-TDENT Còn hiệu lực
15/03/2022