STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89971 máy đo đông máy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 25/2020/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
30/09/2020

89972 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018307 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Còn hiệu lực
23/06/2019

89973 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 321/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
24/06/2019

89974 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES ASL002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASL SCS VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/12/2019

89975 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 36-2018/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
30/06/2019

89976 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2946 PL Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Yuwell Hà Nội Việt Nam Còn hiệu lực
16/12/2019

89977 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2806 PL CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUWELL VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/12/2019

89978 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1079/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/01/2020

89979 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 023-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Còn hiệu lực
14/02/2020

89980 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 177/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medihitech Việt Nam Còn hiệu lực
11/03/2020