STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
90021 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ QUANG HƯNG 01/2023/PLTTBYT-QH Còn hiệu lực
20/12/2023

90022 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÁCH HỢP BH-PL2023-0919 Còn hiệu lực
27/12/2023

90023 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HIẾU 10/2024/PLTTBYT-TH Còn hiệu lực
09/01/2024

90024 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MÀU XANH VIỆT 05/2024/PLTTBYT-MXV Còn hiệu lực
12/03/2024

90025 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ VIỆT MỸ 1502/2024-VM Còn hiệu lực
29/02/2024

90026 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM 110324/PCBPL-VNHN Đã thu hồi
19/03/2024

90027 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0482-1/200000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2024

90028 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 57C-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
03/07/2024

90029 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM 220724/PCBPL-VNHN Còn hiệu lực
22/07/2024

90030 Máy đo đường huyết (gồm máy chính và bút lấy máu) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 252/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV Sinocare Vietnam L&M Còn hiệu lực
07/04/2021