STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
90061 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 1604/2023/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
19/04/2023

90062 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MAI 04/2023/SD-TTBYT Còn hiệu lực
25/04/2023

90063 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3978/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2024

90064 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MAI 12/2023/SD-TTBYT Còn hiệu lực
06/02/2024

90065 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 06-2024/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2024

90066 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 07-2024/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2024

90067 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 240724-01.TMCS/BPL Còn hiệu lực
24/07/2024

90068 Máy đo đường huyết cá nhân GBIO TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181059 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Còn hiệu lực
02/05/2020

90069 Máy đo đường huyết cá nhân Medismart® Sapphire (Plus) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 05/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
18/07/2023

90070 Máy đo đường huyết cá nhân và que thử đường huyết dùng cho máy Medismart® Sapphire (Plus) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 09/2022/PLTTBYT-HH Đã thu hồi
14/12/2022