STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
90071 Máy Tạo Nhịp 2 Buồng Tim Vĩnh Viễn Loại Có Đáp Ứng Tần Số, tương thích MRI TTBYT Loại D TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 300.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Còn hiệu lực
14/08/2021

90072 Máy tạo nhịp vĩnh viễn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 281/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/08/2019

90073 Máy tạo nhịp vĩnh viễn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 17/MED0820 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2020

90074 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 3482021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vietnam Medical Còn hiệu lực
14/08/2021

90075 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 3322021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Tokuyo Còn hiệu lực
16/08/2021

90076 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 4042021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kamita Còn hiệu lực
07/09/2021

90077 Máy tạo oxy và các phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1370/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
01/09/2021

90078 Máy tập phục hồi chức năng trí nhớ và trẻ tự kỷ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6672021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/07/2022

90079 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV 05-2022/PL-TV Đã thu hồi
07/04/2022

90080 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV 05-2021-DVPL/210000005/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/09/2022