STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
90081 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 990/2020/180000028/ PCBPL-BYT BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH YÊN BÁI Còn hiệu lực
07/09/2020

90082 Máy Trám Quang Trùng Hợp Dùng Trong Nha Khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 779/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA NGUYỄN DUY Còn hiệu lực
31/07/2020

90083 MÁY TRỊ LIỆU ÁP LỰC KHÍ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN HÀ 19092023 Còn hiệu lực
19/09/2023

90084 Máy triệt lông TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 800/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ PLMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/07/2020

90085 Máy trợ thính HI, LT561-DRW, BLK Mầu đen TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1689/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dịch vụ Triều Dương Còn hiệu lực
27/07/2019

90086 Máy trợ thính LT588-DW, BLK Mầu đen TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1689/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dịch vụ Triều Dương Còn hiệu lực
27/07/2019

90087 Máy trợ thính ngoài tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SONOVA VIỆT NAM 2023002/BPL/SONOVA Còn hiệu lực
07/08/2023

90088 Máy trợ thính ngoài tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SONOVA VIỆT NAM 2023003/BPL/SONOVA Đã thu hồi
25/10/2023

90089 Máy trợ thính ngoài tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SONOVA VIỆT NAM 2023003/BPL/SONOVA Còn hiệu lực
25/10/2023

90090 Máy trợ thính RE761-DRWC TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1341/170000074/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRIỀU DƯƠNG Đã thu hồi
22/06/2019